Contact

GNOSIS-4ALL
Kortenbosdries 44
9310 Moorsel-Aalst

steve.boone@skynet.be

Gnosis4all

“If your actions inspire others to dream more, learn more,
do more and become more, you are a leader.” John Quincy Adams

Bovenstaande quote vat de visie van Gnosis 4all perfect samen. Leidinggeven betekent visie, doelen en procedures scherpstellen, scherp houden en de evolutie hiervan opvolgen en sturen.

Inspraak en samenspraak van medewerkers op deze terreinen varieert naargelang de concrete context. Er moet gestreefd worden naar een maximale betrokkenheid om hen zo de kans te geven dit op een eigen, creatieve manier te vertalen naar hun dagdagelijkse jobinvulling.  Op die manier verenigt de leidinggevende de doelstellingen van de organisatie met de persoonlijke ambitie van haar medewerkers.  Een win-win situatie ! Gnosis 4all begeleidt u bij het uitwerken of bijsturen van een strategie.

Een team is een kleine groep mensen met complementaire vaardigheden die samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken.  Met behulp van verschillende psychologische modellen brengt Gnosis 4all  de verschillende profielen van uw teamleden in kaart.  Met deze kennis kan u, als teamleider, de groep optimaliseren, motiveren.  Teamleden weten perfect wat ze aan elkaar hebben.  Conflicten worden vermeden. Ze werken efficiënter.  U hebt ‘een winning team’ gecreëerd.